Kongre Bildirileri
  2. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Bursa
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 A. Gökçe AKOĞLU, Erhan BUDAK, Çetin BOZKURT, Hekzagonal Bor Nitrür Sentezinde Öncül Maddenin Hazırlanmasının Geliştirilmesi
2 Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İZGİ, Headspace - Gaz Kromatografi Tekniği ile Değişik Matrikslerde Uçucu Organik Bileşen Analizlerinde Analitik Yaklaşımlar
3 Gizem KALELİ, Canan SAPMAZ-ERDEN, Sema TURNA, Serpil YENİSUY-KARAKAŞ, Azra BOZCAARMUTLU, Zonguldak Limanı'ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil cephalus) Karaciğer Dokusunda Antrasen, Piren, Krisen, Benzo(a)antrasen ve Benzo(k)floranten Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
4 Önder AYBASTIER. Saliha ŞAHİN, Cevdet DEMİR, Fenolik Maddelerin Ekstraksiyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Tayini
5 Yasemin Havva SEVİM, Sema TURNA, Canan SAPMAZ-ERDEN, Serpil YENİSOY- KARAKAŞ, Azra BOZCAARMUTLU, Sakarya Nehir Ağzından Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil cephalus) Karaciğer Dokusunda OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
6 Uğur SAKLANGIÇ, Hatice KARADENİZ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, Toprak Örneklerindeki Organoklorlu Pestisitlerin Tayini için Ultrasonik Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyonu
7 Fatma IŞIK, İlker KÖPRÜ, Duran KARAKAŞ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, Sıralı Yaş Çökelme Örneklerinde PAH Kompozisyonun Belirlenmesi
8 Hacer ÖZMEN, Merve DEMİR, Zeynep TEKDEMİR, M. Haluk TÜRKDEMİR, Stevia Rebaudiana Bitkisinin Sulu Ekstraktlarında Orp Ölçümleri
9 Yiğit ALTAY, Safacan KÖLEMEN, Yusuf ÇAKMAK, Şule ERTEN-ELA, Johannes BRENDEL, Mukundan THELLAKKAT, Engin U. AKKAYA, Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Bodipy Duyarlaştırıcıları içeren Katı-Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri
10 Ayşe AKIN. Erdal YILDIRIM, Mehmet Keleş ÖNEN, Organik Madde (N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
11 Ayşenur AZILI, Muazzez ERSÜY, Belgin İZGİ, Domatesin Antioksidan Aktivitesi ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları
12 Anna PEKAL Paulina DROZDZ, Magdalena BlESAGA, Krystyna PYRZYNSKA, Comparison of Antioxidant Properties of Fruit Tea Infusions
13 Hakan CANTÜRK, Derya YILMAZ, Ümran SEVEN ERDEMİR, Şeref GÜÇER, Pirinç Unundaki Cu, Zn, Mn, Co ve Cd Element Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi
14 Gülenay TUNÇ, Mert DÖNMEZ, Sefa DURMUŞ, Koordinasyon Kimyasında Crown Eterler
15 Halil Çalışkan, Mehmet Oğuz, Turgay Tekin, Mukadder Yılmaz, Barış Anıl, Kıvılcım Şendil, Yeni Schiff bazının sentezi ve Pka değerlerinin hesaplanması
16 Recai Arslan, Cüneyt Müren, Neslihan Pala, Sefa Durmuş, Doğal Mineral Olan Klinoptilolit Üzerinde Schiff Bazı Metal Kompleksi Reaksiyonu
17 Aslıhan DALMAZ, Neşe YAMAN, Sefa DURMUŞ, İzomerik Schiff Bazlarının Termal Kararlılıklarının Aydınlatılması
18 Ahmet Beytor, Sema Turna, Canan Sapmaz-Erden, Serpil Yenisoy-Karakaş, Azra Bozcaarmutlu, Gülüç Irmağı?ndan Yakalanan Has Kefal Balıklarında (Mugil cephalus) OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkileri
19 Seda HERGÜNVARIM. Nesimi AKYOL, Eftade GAGA, Ev Ortamında İnsan Aktiviteleri Sırasında Oluşan Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Derişimlerinin Ölçülmesi ve Maruziyetin İncelenmesi
20 Emine SOLMAZ, Sema TURNA, Canan SAPMAZ-ERDEN, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ. Azra BOZCAARMUTLU, Ereğli Limanı'ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza aurata) Karaciğer Dokusunda PAH Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
21 Kağan İNAM. Efekan ÖZTEKİN, Yüksel ŞAHİN, Bor Nötron Yakalama Tedavisinde Kullanılan p-Karboran Bileşiklerinin İki Ucunun Fonksiyonlandırılması
22 Muhammet BÜYÜKBAYRAM. Sema TURNA, Canan SAPMAZ-ERDEN. Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, Azra BOZCAARMUTLU, Zonguldak Limanı'ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
23 Yalçın İPEK, İlker KÖPRÜ, Duran KARAKAŞ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, Bolu Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Kuru Çökelme Miktarlarının Belirlenmesi
24 Pelin ALPAY, Deniz AKTAŞ UYGUN, Biyomoleküllerin Saflaştırmasına Yeni Bir Yaklaşım: Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi
25 Sevda ÖZCAN, Feryal YALÇINKAYA, Filiz ÖZEL, Sefa DURMUŞ, ONNO Tipi Schiff Bazları Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Kararlılıkları
26 Simge ER, Hava ve Hava Kirleticileri, Fotokimyasal Smog
27 Canan Pelin ALKAN, Canan SAPMAZ-ERDEN, Sema TURNA, Azra BOZCAARMUTLU, Gülüç Irmağı?ndaki Kirliliğin Canlılar Üzerine Etkisinin Kefal Balığında (Mugil cephalus) Biyobelirteç Enzim Aktiviteleri ile Belirlenmesi
28 Emel Demirbel, Özge Akpınar. Nilüfer Aktaş. Ali Kara, Polimerik Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyonun Fizikokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
29 Çiğdem ÖZTÜRK. Sema TURNA, Canan SAPMAZ-ERDEN, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, Azra BOZCAARMUTLU, Ereğli Limam?ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza aurata) Karaciğer Dokusunda OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
30 A. Eda AKTÜRK, Cengiz SARIKÜRKÇÜ, Selçuk AKTÜRK, Ç.Elif DEMİRCİ, Ni-Fe203 Nanoparçacıkların Sol-Jel Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu
31 Gamze KONDAKÇI, Canan SAPMAZ-ERDEN, Sema TURNA, Serpil YENİSOY- KARAKAŞ, Azra BOZCAARMUTLU, Sakarya Nehir Ağzı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil cephalus) Karaciğer Dokusunda PAH Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
32 Nurgül İçöz, Hatice Doğan, Meltem Gündüz, Yeliz Kaykusuz, Lütfiye Demir, Abdullah Allı, Yeni Biyobozunur Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyobozunurluk Çalışmaları
33 Mehmet Keleş ÖNEN, N ve S Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
34 Çağdaş DAĞ, Nurcan COSGUN. E. Sonay ELGİN, İnsan UbcH8 Proteininin Bakteriyel Sistemdeki Çözünür Ekspresyon Düzeyinin GB1 Çözünürlük Tagı Yardımı ile Arttırılması
35 Ulaş Emre ARSLAN. Nilüfer BUDAK, Gülcan GÜL. Filiz PALABIYIK, Işıl AYDIN, Asfaltit Külünde Kurşun Türlendirmesi
36 Simge ER, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
37 Zeynep TEKDEMİR, Hacer ÖZMEN, Merve DEMİR, M. Haluk TÜRKDEMİR, Potansiyometrik Titrasyon Üzerinde Kalibrasyondan Kaynaklanan Hataların İncelenmesi
38 Nilüfer AKTAŞ, Özge AKPINAR, Beyhan ERDEM, Asetik Asit ve n-Amyl Alkolün İyon Değiştirici Reçine Katalizli Esterleşme Kinetiği
39 Emre Aslan, Hatice Karadeniz, Serpil Yenisoy Karakaş, Su örneklerindeki Organoklorlu Pestisitlerin Tayini için Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyonu
40 Esra CANER. Cevher ALTUĞ, Azlaktonların Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi
41 Koray YARATAN, Behçet Kağan BÖLÜK, M . H aluk TÜRKDEMİR, Bülent ULUĞ, Elektriksel Yükölçer Hazırlanması ve Denenmesi
42 Serkan EROĞLU, Tuğba ATABAY, Fadime YEŞİL., Aykul DEMİRÇALI, Fikret KARCI, Pirazol Halkaları İçeren Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
43 Ferhat ASLAN, Recep ALGAÇ, Adnan ÇETİN, Yeni Shiff Bazı Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Antibakteriyal Etkilerinin İncelenmesi

Toplam 43 adet kayıt bulundu.