KimyaKongreleri.org
Ülkemizde yapilmis olan kimya ve kimya ile ilgili kongrelerde sunulmus çalısmaları elektronik ortama aktararak taranabilir hale getirmeyi amaçlayan bir projedir. Bir Kimyagerler Derneği hizmetidir.
 
Kimyagerler Derneği
Ülkemiz kimya bilimi ve endüstrisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulama potansiyelinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir dernektir. Üyelerinin özlük haklarını ve meslek onurunu ve güvencesini sağlamak derneğin başlıca amaçları arasında yer alır. Daha fazla bilgi için www.kimyager.org


Taranabilen Kongreler
   
Ulusal Kimya Kongresi
XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 18-21 Eylül 2003, İstanbul HAZIRLANIYOR

Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi
1. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 7-10 Nisan 2010, Bursa YAKINDA
5. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2014, İstanbul Üniversitesi, İstanbul YAKINDA
6. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2015, İzmir

Elektrokimya Kongresi
1st Electrochemistry Days (National), İstanbul Teknik Üniversitesi, Şubat 1999, Bolu YAKINDA
2nd Electrochemistry Days (National), Atatürk Üniversitesi, Şubat 2000, Erzurum YAKINDA
3rd Electrochemistry Days (National), Mersin Üniversitesi, Nisan 2001, Mersin YAKINDA
4th Electrochemistry Days (National), Çukurova Üniversitesi, Haziran 2003, Adana YAKINDA
5th Electrochemistry Days (National), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran 2004, Samsun YAKINDA
6th Electrochemistry Days (National), Anadolu Üniversitesi, Haziran 2005, Eskişehir YAKINDA
7th Electrochemistry Days (National), Hacettepe Üniversitesi, Haziran 2006, Ankara YAKINDA
8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi, Ankara Üniversitesi, 8-11 Ekim 2009, Ankara YAKINDA
10th International Electrochemistry Meeting, International Society of Electrochemistry, Selçuk University, September 4-8, 2013, Konya / Turkey YAKINDA
10th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, September 7-11 2005, Van YAKINDA

Fiziksel Kimya Günleri
1. Ege Fiziksel Kimya Günleri, 5-7 Temmuz 2002, Ege Üniversitesi YAKINDA
2nd International Eagean Physical Chemistry Days, 7-10 Ekim 2004, Ayvalık / Balıkesir YAKINDA
3. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir Üniversitesi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye / Balıkesir
4. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Pamukkale Üniversitesi, Denizli YAKINDA

Eser Analiz Çalıştayı
2. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Trabzon
III. Eser Analiz Çalıştayı (EsAn-2014), 15-18 Mayıs 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi
1. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2008, Balıkesir
2. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Bursa
IV. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2014 YAKINDA

Afinite Teknikleri Kongresi
1. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 22-24 Haziran 2005, Ankara
2. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Haziran 2006, Zonguldak
3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 12-14 Eylül 2007, Bursa
4. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, 3-7 Mayıs 2008, Muğla
5. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir YAKINDA
7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Ege Üniversitesi, 13-15 Eylül 2013, Çeşme / İzmir

Nanoteknoloji Günleri
1. Nanoteknoloji Günleri, 18-19 Nisan 2013, Ege Üniversitesi, İzmir

 

 
Kozmetik Kongresi
4. Kozmetik Kimyası, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 14-16 Şubat 2014, Antalya

İlaç Kimyası Kongresi
2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 21-23 Mart 2014, Antalya
3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 20-22 Mart 2015, Antalya

Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi

Ulusal Analitik Kimya Kongresi
I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 3-5 Temmuz 2002, Bursa HAZIRLANIYOR
II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2-4 Eylül 2004, Malatya HAZIRLANIYOR
III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale HAZIRLANIYOR
IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, 25-28 Haziran 2008, Elazığ HAZIRLANIYOR
V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum HAZIRLANIYOR
7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş HAZIRLANIYOR

Ulusal Kromatografi Kongresi
1. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 16-18 Haziran 1999, Kırıkkale YAKINDA
2. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 6-8 Haziran 2001, Kırıkkale YAKINDA
3. Ulusal Kromatografi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 19-21 Haziran 2002, Isparta YAKINDA
4. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-19 Eylül 2003, Ankara YAKINDA
5. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, 30 Haziran-2 Temmuz 2004, Eskişehir YAKINDA
6. Ulusal Kromatografi Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, 28-30 Haziran 2006, İzmir YAKINDA
7. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 13-15 Haziran 2007, Kırıkkale YAKINDA
Kromatografi 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, 9-11 Haziran 2008, Isparta YAKINDA
Kromatografi 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 26-29 Eylül 2009, Trabzon HAZIRLANIYOR
Kromatografi 2010, Atatürk Üniversitesi, 16-19 Haziran 2010, Erzurum YAKINDA
Kromatografi 2012, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 6-9 Haziran 2012, Tokat YAKINDA
Kromatografi 2013, Uludağ Üniversitesi, 19-22 Haziran 2013, Bursa YAKINDA

Aegean Analytical Chemistry Days (AACD)
2nd Aegean Analytical Chemistry Days HAZIRLANIYOR
4th Aegean Analytical Chemistry Days, Adnan Menderes Üniversitesi, 29 September - 3 October 2004, Aydın / Turkey HAZIRLANIYOR
5th Aegean Analytical Chemistry Days YAKINDA
7th Aegean Analytical Chemistry Days, National and Kapodistrian University of Athens, 29 September - 3 October 2010, Greece HAZIRLANIYOR
9th Aegean Analytical Chemistry Days, University of Athens and University of The Eageaen, 29 September - 3 October 2014, Chios / Greece

Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (BBCAC)
1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 11-15 September 2001, Odessa, Ukraine
3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 12nd - 14h of September 2005, Constanta, Romania
4th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 19-23 September 2007, Bulgaria
6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 10-14 September 2013, Trabzon HAZIRLANIYOR

Ulusal Spektroskopi Kongresi
1. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ege Üniversitesi, 28-31 Mayıs 1974, İzmir YAKINDA
2. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 11-15 Ekim 1976, Ankara YAKINDA
3. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ODTÜ, 1978, Ankara YAKINDA
4. Spektroskopi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 24-28 Ağustos 1981, Adana YAKINDA
5. Spektroskopi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 1985, Adana YAKINDA
6. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 23-26 Eylül 1987, Kayseri HAZIRLANIYOR
8. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 30 Ekim - 1 Kasım 2002, Bursa HAZIRLANIYOR
9. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 9-11 Haziran 2005, Ankara HAZIRLANIYOR
10. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 4-7 Temmuz 2007, İzmir HAZIRLANIYOR
11. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Gazi Üniversitesi, 23-26 Haziran 2009, Ankara HAZIRLANIYOR
12. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara Üniversitesi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya HAZIRLANIYOR
13. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur YAKINDA
14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Fırat Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2015 Elazığ HAZIRLANIYOR

Anorganik Kimya Kongresi
1. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 2007, Adana YAKINDA
2. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ YAKINDA
3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale YAKINDA
4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat YAKINDA

HAZIRLANIYOR Kongreye ait belgeler mevcut, dijitalleştirme işlemleri devam etmektedir.
  YAKINDA Kongre belgeleri elimizde mevcut değil / bekleniyor. Elinizde sitede bulunmayan kongrelere ait kongre kitapları var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.